Koordinering


I vårt paket ingår koordinering av ditt projekt. Koordinering innebär att du har en kontaktperson från start till mål, med start menas så tidigt som i den kreativa fasen.

 

Din koordinator hanterar all kontakt med teamet och ser till att ingenting hamnar mellan stolarna.  Koordinatorn håller i byggmöten och ser till att projektet följer utsatt plan. Du som kund får kontinuerlig information om projektets framfart och inom teamet har vi dagliga avstämningar.

 

Ett axplock av saker koordinatorn gör för dig:

  • Länken mellan dig, arkitekt, konstruktör och kommun gällande handlingar som behövs för att få startbesked, om bygglov behövs.
  • Sammanställa en gemensam offert från de experter som ska vara involverade i projektet.
  • Kalla och hålla i startmöte.
  • Kalla och hålla i byggmöten under projektets gång.
  • Kontrollera ritningar, mått och beställningar en extra gång innan moment påbörjas.
  • Vara öppen för förändringar, under projektets gång, som kan påverka resultatet till det bättre för kund.
  • Hantera eventuella tillägg/förändringar på vägen.
  • Informera dig löpande om projektet.