Kreativa fasen


Efter första mötet lämnar vi en offert på steg 1 som är designsfasen. Åsa sätter ihop ett team som hjälper dig med den kreativa processen. Det kan behövas arkitekt, bygglov, konstruktör, inredare mm. Steg 1 påbörjas med en behovsanalys där vi får reda på dina behov, önskemål och budget. Detta underlag ligger sedan till grund för de förslag vi tar fram.

 

En av de viktigaste delarna i en renovering är förarbetet. Vad har du för budget, när ska renoveringen ske, behövs bygglovsritningar, vilken inredning ska du ha, hur ska resultatet se ut. Desto fler olika alternativ som har stötts och blötts innan renoveringen drar igång desto mindre ändringar och felinköp sker under projektets gång.

Att arbeta fram ett ordentligt underlag där planlösning, material och inredning är vald gör att du redan innan vet vad en stor del av renoveringen kommer att kosta plus att du har ett tydligt underlag för hantverkarna att offerera på och senare arbeta efter.

 

Hur går det till?

Den kreativa processen handlar om att ta fram lösningar som är anpassade efter dina behov och önskemål. Att skapa harmoni och en röd tråd genom hela hemmet. Processen sker i samspel med dig men vi sållar i djungeln av val allt för att göra dina beslut så enkla som möjligt. Beroende på projektets behov presenteras förslagen genom moodboards, bilder samt 2D och 3D ritningar.

Finns behov av bygglov så hanteras vi detta åt dig.